نوع: برنامه نویسی

نویسنده : مهندس مهدی دادبخش
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
حجم:1750(کیلوبایت) 2MB
تعداد صفحات:85 در 4فصلاز ویژگی های این کتاب :
تحلیل و به دست آوردن مرتبه مسئله / روش تقسیم و حل / برنامه نویسی پویا / روش حریصانه در طراحی الگوریتم


http://www.ebook4dl.com/article-45--0-0.html