آكواريوم منجمد در ژاپن ، انجماد آبزيان در زمان
با شنيدن نام آكواريوم همه به ياد يك محفظه شيشه اي پر آب و چند ماهي رنگارنگ كوچك و زيبا كه در حال شنا كردن در آن هستند مي افتيم . اما در ژاپن آكواريومي ساخته شده كه مفهومي تازه به آن بخشيده است . اين آكواريم كه در شمال شرقي ژاپن احداث شده در واقع ستون هايي يخي هستند كه در آن آبزيان به جاي آن كه در آب مشغول شنا باشند منجمد شده اند و حيات ابزيان در آن نه زنده كه بلكه مرده است . در اين آكواريوم بيش از ۴۵۰ نمونه ماهي از ۸۰ گونه مختلف است كه در قالب هاي يخي و پس زمينه آبي حس زنده بودن و حيات آن ها را به بينندگان القا مي كند . دماي اين آكواريوم كه در نوع خود يك استثنا است بيست درجه سانتيگراد زير صفر است ( منفي پنج درجه فارنهايت ) كه پوشيدن لباس هاي گرم براي بازديدكنندگان الزامي است .
در زير عكس هايي از اين آكواريوم منجمد زيبا را مي توانيد مشاهده نماييد .