جدیدترین کتاب های آموزشی نرم افزار های تخصصی در زمینه مهندسی برق را می توانید از ما تهیه نمایید:
www.eeeshop.ir
• کتاب فار سی راهنمای جامع ePlan electric P8
• کتاب فارسی راهنمای جامع نرم افزار Eplan 5
• کتاب فارسی خودآموز اتوماسیون صنعتی LOGO! Siemens
• کتاب فارسی مبانی کار با میکرو کنترلرهای ARM
• کتاب فارسی راهنمای کامل نرم افزار Calculux
• کتاب فارسی خودآموز نرم افزار Neplan
• کتاب فارسی طراحی پایپینگ با نرم افزار PDMS
• کتاب فارسی تئوری و عملی ابزار دقیق
• کتاب فارسی آموزش نرم افزار تخصصی CYME
• کتاب فارسی آشنایی با اصول طراحی روشنایی(آموزش نرم افزار DIALux)
• کتاب فارسی آموزش هیدرولیک و پنوماتیک با نرم افزار Automation Studio
• کتاب فارسی آموزش جامع نرم افزار Proteus
• کتاب فارسی طراحی برد مدار چاچی با Protel 99 SE
• کتاب فارسی آموزش گام به گام PLC