گزارش تصویری/ عبور خودروهای مسابقات رالی پکن تا پاریس از تبریز -
تبریز - خبرگزاری مهر: 122 خودرو حاضر در مسابقات رالی پکن - پاریس از طریق شهرهای گرگان و رشت وارد تبریز و پس از توقف کوتاه در این شهر، از کشورمان خارج خواهند شد.