مبانی توربین های گازی به صورت آموزش با اسلاید
Gas Turbine CBT
دانلود قسمت اول


دانلود قسمت دوم
--------------------------------------------------------------------------------------------
انجمن مهندسی وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان
www.diau.ir

--------------------------------------------------------------------------------------------