نکات:
1. کار با رجیستری ویندوز ممکن است منجر به خرابی سیستم عامل کامپیوتر شما شود بنابراین کاملا با احتیاط و با دقت زیاد کار کنید
2- به بزرگ و یا کوچک بودن اسم فایلها توجه کنید.
3- در صورت نبودن فایل و یا پوشه ای، آنرا خودتان درست نمایید.


رجیستری ویندوز:
رجیستریاز دو فایل با نامهای USER.DAT و SYSTEM.DAT تشکیل شده است. البته اگر شماعضو یک شبکه هستید، فایل دیگری تحت عنوان CONFIG.POL نیز وجود دارد. همهاین 3 فایل، از نوع Hidden, System, ReadOnly هستند و در شاخه اصلی ویندوزقرار دارند.فایل USER.DAT چیست ؟
اینفایل برای ذخیره کردن اطلاعات User به کار می رود. هر زمان که شما ازویندوز خود خارج می شوید، سیستم به طور اتوماتیک یک نسخه پشتیبان از اینفایل تهیه می کند. این فایل نیز، از نوع Hidden, System, ReadOnly و نامآن USER.DA0 می باشد. اگر به هر نحوی فایل USER.DAT خراب و یا پاک شود،سیستم از این فایل استفاده می کند.


فایل SYSTEM.DAT چیست ؟
ازاین فایل برای نگهداری اطلاعات مربوط به سیستم استفاده می شود. هر زمان کهشما از ویندوز خود خارج می شوید، سیستم به طور اتوماتیک یک نسخه پشتیباناز این فایل تهیه می کند. این فایل نیز، از نوع Hidden, System, ReadOnlyو نام آن SYSTEM.DA0 می باشد. اگر به هر نحوی فایل SYSTEM.DAT خراب و یاپاک شود، سیستم از این فایل استفاده می کند. نکته ای که در اینجا بایدبدان اشاره شود، این است که در پارتیشن بوت شما، یک نوع دیگر از فایلSYSTEM.DAT تحت عنوان SYSTEM.1ST وجود دارد. این همان فایل رجیستری اولیهساخته شده در حین نصب ویندوز است. اگر به هر دلیلی، هر 2 فایل SYSTEM.DATو SYSTEM.DA0 خراب و یا پاک شود، ویندوز از این فایل استفاده می کند.

فایل CONFIG.POL چیست ؟
این فایل، پارامترهای انتخاب شده در برنامه System Policy Editor را در بر می گیرد.تفاوت عمده ذخیره سازی داده ها در رجیستری:
بایدتوجه داشته باشید که تفاوت عمده ای میان ذخیره سازی اطلاعات در ویندوزهای95/98/ME و ویندوزهای 2000/XP وجود دارد. در ویندوزهای 95/98/ME همان طورکه گفته شد، رجیستری در دو فایل SYSTEM.DAT و USER.DAT ذخیره می شود. درحالی که در ویندوزهای 2000/XP، اطلاعات رجیستری در مجموعه ای از فایل هایHive (فایلهای کندویی) ذخیره می شوند.فایلهای Hive چه فایل هایی هستند ؟
بهبخشی از رجیستری که بر روی هارد ذخیره می شود و به صورت یک فایل می باشد،فایل Hive می گویند. در واقع می توان ساختار درختی رجیستری را به تعدادیکندو (همانند کندوهای زنبور عسل) تقسیم کرد. یک کندو بدنه ای گسسته ازکلیدها، زیر کلیدها و اطلاعاتی هستند که در بالاترین سطح رجیستری در کناریکدیگر دسته بندی می شوند. یک Hive از طریق یک فایل log. پشتیبانی می شود.به طور پیش فرض اکثر فایلهای Hive (نظیر Defualt، Security، Sam و System)در مسیر SystemRoot%System32Config% ذخیره می شوند. برای مشاهده کلیهفایلهای Hive، می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlhi velist

نحوه ویرایش کردن Registry
توجه : احتیاط! دقت! ! !
برخلاففایلهای INI و فایلهایی نظیر CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT که از نوع متنیبودند و شما می توانستید به راحتی آنها را باز کرده و مشغول به خواندنآنها شوید، فایلهای رجیستری به صورت دودویی (صفر و یک) یا همان باینریهستند و به همین دلیل است که شما دیگر نمی توانید این فایلها را با یک نرمافزار تایپ معمولی مثل Notepad بخوانید و یا آنها را تغییر دهید.خوشبختانه،مایکروسافت برای حل این مشکل، یک نرم افزار جانبی تحت عنوان RegistryEditor در ویندوز قرار داده است که ویرایش کردن فایلهای Registry را بسیارآسان می کند. برای اجرای این فایل می بایست از منوی استارت، گزینه Run راانتخاب کرده (و یا دو کلید Windows+R را فشار دهید)، سپس عبارت regedit راتایپ نموده و در نهایت کلید Enter را بزنید.


چگونه یک نسخه پشتیبان از رجیستری تهیه کنیم ؟
توجه : احتیاط! دقت! ! !
برایاینکه از رجیستری خود Backup بگیرید، می بایست پس از اجرا نمودن نرم افزارRegistry Editor، گزینه Export را از منوی File انتخاب کنید. اگر که بارجیستری کار کردید و دیدید که اشتباها یک فایل را پاک کرده و یا نام آنراتغییر دادید، می توانید بر روی فایل ایجاد شده (همان فایلی را که از طریقفرمان Export ذخیره کردید)، دوبار کلیک کنید و به سوالی که از شما میپرسد، جواب Yes دهید. دقت داشته باشید که پسوند فایلهای رجیستری، REG میباشد.ذخیره و بازیابی رجیستری در ویندوز XP چگونه است ؟

درویندوز XP، برای تهیه نسخه پشتیبان از فایلها، برنامه خاصی به نام Backupوجود دارد. برای اجرای این برنامه می توانید از دستور زیر استفاده نمایید:
برای حالتی است که شما از منوی استارت Classic در ویندوز XP استفاده می کنید.

Start > Programs > Accessories > System Tools > Backup

برای حالتی است که شما از منوی استارت New در ویندوز XP استفاده می کنید.
Start > All Programs > Accessories > System Tools > Backup

پساز اجرای نرم افزار، ویزارد آن ظاهر می شود. صفحه اول به شما خوش آمدگوییمی کند. پس بر روی دکمه Next کلیک کنید تا به صفحه بعدی بروید.

?What do you want to do


برای تهیه نسخه پشتیبان
Back up files and settings

برای بازیابی فایلها
Restore files and settings
گزینه اول را انتخاب کرده و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.

?What do you want to back up
با انتخاب کردن این گزینه، کلیه محتویات پوشه های My Documents و Favorites، تنظیمات Desktop و کوکی های شما ذخیره می شوند.


My documents and settings
این گزینه موارد گزینه قبل را برای یک کاربر خاص انجام می دهد.

Everyone's documents and settings
اینگزینه کلیه اطلاعات و داده های حیاتی کامپیوتر شما را ذخیره می کند و یکدیسکت سیستم نیز تولید می نماید تا هنگام خرابی کامپیوتر، بتوانیدکامپیوتر خود را با این دیسکت راه اندازی کنید.

All information on this computer
این گزینه امکان انتخاب فایلهایی را که می خواهید از آنها نسخه پشتیبان تهیه نمایید، نشان می دهد.

Let me choose what to back up
گزینه چهارم را انتخاب کنید و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.

درقسمت سمت چپ، گزینه Desktop > My Computer > System State را انتخابکنید. همان طور که مشاهده می کنید، این گزینه شامل فایلهای Registry وCOM+ Class Registration Database و Boot Files (فایلهای راه انداز سیستم)می باشد. پس از انتخاب کردن این گزینه، بر روی دکمه Next کلیک کنید.

دراین صفحه نام فایل خود را در قسمت Type a name for this backup و محل موردنظر را در قسمت Choose a place to save your backup انتخاب کنید. پس ازاتمام کار، بر روی دکمه Next کلیک کنید.

بقیه مراحل کار مهم نمیباشند و بستگی به این دارد که شما چه می خواهید. اگر هم ناوارد هستید ونمی دانید که چه بکنید، می توانید فقط بر روی دکمه Next کلیک کنید. (برایاینکه گزینه ها، به بهترین صورت انتخاب شده اند!)

برای بازیابی فایلها، کافیست بر روی فایل ساخته شده دو بار کلیک کنید و مراحل تکمیل کار را طی نمایید.