Saint Paint
Studio
یکی از کم حجم ترین
نرم افزار
هایویرایش تصاویر میباشد که خصوصا به منظور الصاق قسمتهایی از تصاویر مختلفبه یکدیگر ، که اصطلاحا مونتاژ نامیده میشود بهینه گردیده است .
شایدبسیاری از علاقمندان گرافیک کامپیوتری که در غالب اوقات از نرم افزارهایبسیار بزرگی چون فتوشاپ استفاده مینمایند ، کمتر فرصت تجربه استفاده ازنرم افزارهای کوچک نسبتا اختصاصی را یافته باشند . بسیاری از این فبیل نرمافزارها ابزارهای نسبتا کاملی هستند که از افزونه های Plug-IN موجود براینرم افزارهای بزرگ ، عملکرد به مراتب بهتری را ارائه میدهند . به علاوهکاربر تنها به منظور استفاده از یک عملکرد گرافیکی Effect خاص نیازمند نصبنرم افزارهای غول پیکر نمیگردد.

Saint Paint Studioنرم افزار کوچک و درسطح خود نسبتا کاملی میباشد که توسط آن به سهولتمیتوان با اندک آشنایی مقدماتی با اصول گرافیک ، عملیات مونتاژ موردنظرمان را سریعا به انجام رسانیم .

قابلیت
هایعمومی نرم افزار ( نسبت به حجم آن ) بسیار عالی میباشد . برای Saint PaintStudio عملیاتی نظیر Copy ، Paste ، Cut ، تغییر روشنایی و کنتراست ،Balance رنگها ، تغییر کانالهای رنگ و عملیات اختصاصی بر روی آنها و پارهای از فـیـلــترهای معروف ، به صورت عمومی منظور گردیده است .


قابلتهای اختصاصی Saint Paint Studio نیز عبارتند از :
- امکان ساخت و ویرایش تصاویر متحرک در محدوده وسیعی از
فرمت
های موجود نظیر AVI ، GIF ، ….
- ابزارهای پایه جهت رسم نقاشی و تغییر رنگ شکلهای آماده
- امکان اضافه نمودن متن به تصاویر با پشتیبانی از Unicode ( زبان فارسی ) با فونت وسایز دلخواه
- ابزارهای اختصاصی و کاملا هوشمند به منظور جدا ساختن قسمتهای دلخواه از تصویر و اضافه نمودن آن به تصاویر دیگر
- امکان تقسیم هر تصویر به قسمتهای متقارن و اضافه نمود هر تغییر به صورت چندگانه و کاملا متقارن به تصویر