شركت سهامي پتروشيمي شيراز:
در سال 1338 با سرمايه 1.8 ميليارد ريال عمليات احداث كارخانه كود شيميايي آغاز شد و در سال 1342 مورد بهره برداري قرار گرفت. كارخانه دو سال بعد رسما به شركت ملي صنايع پتروشيمي واگذار شد.

علاوه بر واحدهاي توليد كود شيميايي، واحد كربنات و بي كربنات دوسود در سال 1352 و واحدهاي تري پلي فسفات و كودهاي مخلوط در اوايل سال 1355 مورد بهره برداري قرار گرفت.

مجتمع پتروشيمي شيراز شامل سه منطقه است:

منطقه 1:
1- واحد كود شيميايي:
گاز و آمونياك
اوره
اسيد نيتريك
نيترات
2- سوداش
كربنات دو سود سبك
كربنات دو سود سنگين
بي كربنات سديم
3- تصفيه اسيد فسفريك
تري پلي فسفات سديم (STPP)
دي آمونيوم فسفات (NPK)
4- آب، برق و بخار شامل 5 بويلر و 3 ژنراتور

منطقه 2:
در نيمه دوم سال 1353 مقدمات ايجاد آن با انعقاد اولين قرار داد، آغاز و در اوايل سال 1355 عمليات ساختماني آن شروع شد.
به منظور ارائه خدمات فني و مهندسي و تهيه اجناس و ماشين آلات مورد نياز مديريت كل پروژه
با يازده شركت اروپايي و جهت نصب مكانيكي با يك شركت كره اي به نام شيتوا و براي كارهاي ساختماني و حمل اجناس با 5 شركت ايراني قراردادهايي منعقد شد.با اوجگيري انقلاب اسلامي در دي ماه 1357 تمام افراد خارجي به طور ناگهاني محل كار را ترك نمودند و اين پروژه بدون سرپرست رها شد. در تير ماه 1359 ادامه عمليات طرح، مورد تصويب مسئولين وزارت نفت قرار گرفت و مديريت آن به دست افراد ايراني سپرده شد. اينگونه بود كه آرزوها جامه عمل پوشيد و بالاخره در بهمن 1364 اين مجتمع عظيم به بهره برداري رسيد. واحد بهره برداري منطقه دو شامل واحدهاي زير است:
الف- واحدهاي تهيه آمونياك و مخازن
ب- واحد اوره
ج- واحد اسيد نيتريك
د- واحد نيترات آمونيوم
ه- واحد عمليات انبارهاي محصولات
و- واحدهاي توليد آب، برق، بخار و هواي فشرده

منطقه 3:
واحدهاي بهره برداري منطقه سه عبارتند از:
الف- واحد كلرالكالي
عمليات نصب اين پروژه از 15/11/65 در كنار مجتمع پتروشيمي شيراز آغاز شد و در بهمن ماه 1367 به بهره برداري رسيد.
توليدات اين واحد عبارتند از: كلر، سود سوزآور، آب ژاول و اسيد كلريدريك
ب- واحد متانول
اين واحد به منظور توليد سالانه 84 هزار تن الكل متيليك در نظر گرفته شده و عمليات آن از سال 1364 آغاز و در خرداد ماه 1369 مورد بهره برداري قرار گرفت.

شركت سهامي شيميائي زكرياي رازي
مجتمع شيميائي رازي در سال 1345 با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي و كمپاني آلايد كميكال با سرمايه اي معادل 17134 ميليون ريال به صورت پنجاه- پنجاه به وجود آمد. در سال 1352 تمام سهام شركت فوق خريداري شده و 100% سهام به شركت ملي صنايع پتروشيمي تعلق گرفت.
بهره برداري از اين مجتمع كه در بندر امام خميني قرار گرفته از سال 1349 آغاز شد و محصولات آن عمدا كودهاي شيميايي ازته و فسفاته و همچنين گوگرد است.
در سال 1353 طرح توسعه مجتمع از طرف شركت ملي صنايع پتروشيمي به مورد اجرا گذارده شد. و بهره برداري از قسمت اعظم آن در سال 1356 آغاز گرديد. گوگرد ، اوره و آمونياك توليدي مازاد بر مصرف صادر شده و ساير فراورده ها شامل اسيد سولفوريك اسيد فسفريك و فسفات دي آمونيوم در داخل كشور مصرف مي گردد.
خوراك اصلي اين كارخانه 150 ميليون فوت مكعب در روز گاز ترش از منطقه مسجد سليمان و 30 ميليون فوت مكعب گاز ترش از اهواز 500 تا 1000 هزار تن در سال سنگ فسفات وارداتي و 70 هزار متر مكعب در روز آب از رود كارون است .
كار باز سازي اين مجتمع كه در طول جنگ تحميلي آسيب هاي بسياري ديده بود پس از قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت و طي سالهاي 67 و 68 توسط متخصصين داخلي صنايع پتروشيمي به اتمام رسيد.
همچنين در اين مجتمع طرح توسعه اي تحت عنوان طرح دي آمونيوم فسفات در دست اقدام بود كه براي توليد 250 هزار تن در سال كود فسفاته برنامه ريزي شده بود. اين مقدار بيش از 20% كود فسفاته مورد نياز كشور را تامين مي نمايد . امور طراحي مهندسي طرح فوق از خرداد ماه 1363 آغاز گشته اما تا سال 1367 بهره برداري از طرح به علت شرايط جنگي ، غير قابل برنامه ريزي و اجرا بود تا اينكه از 17 مهر 1368 عمليات نصب آغاز گرديد. و در بهمن 1369 مورد بهره برداري قرار گرفت.

شركت سهامي پتروشيمي آبادان
اين شركت در سال 1344 در نتيجه مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي (74% سهام) و كمپاني بي-اف- گودريچ (26% سهام) با سرمايه 2475 ميلين ريال به منظور توليد پي وي سي (ماده اوليه پلاستيك)، همچنين دي دي بي (ماده اوليه پاك كننده ها) و سود سوزآور مورد نياز داخل كشور تاسيس شد.
بهره برداري از مجتمع پتروشيمي آبادان در سال 1349 آغاز شد و در سال 1352 تصميم به اجراي طرح توسعه واحد پي‌وي‌سي با ظرفيت اسمي 60 هزار تن در سال گرفته شد. اين واحد در سال 1354 با سرمايه 1300 ميليون ريال مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
در سال 1358 با خريد 26% سهام شريك خارجي، شركت ملي صنايع پتروشيمي مالك كليه سهام اين شركت شد.
خوراك اين مجتمع شامل 5/5 ميليون فوت مكعب گاز از پالايشگاه آبادان، 47 هزار تن نمك از معادن خوزستان، 5/4 هزار تن بنزن از ذوب آهن اصفهان، 200 هزار تن اتيلن‌‌دي‌كلرايد در سال و دو ميليون متر مكعب در سال آب از اروندرود است.

شركت سهامي شيميائي خارك
اين شركت جهت بازيابي گوگرد و گاز مايع پروپان، بوتان ، و پنتان از گازهاي غني چاه هاي حوزه نفتي فلات قاره با مشاركت 50-50 بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت اموكو با سرمايه اي معادل 900 ميليون ريال تاسيس شد.
مهندسي و طراحي مجتمع به وسيله شركت جي- اني- ريچارد و عمليات ساختماني آن به وسيله شركت ژاپني جيودا در اوايل سال 1344 شروع و در اواسط سال 1348 به پايان رسيد.
مجتمع شيميائي خارك از واحدهاي زير تشكيل شده است:
الف- واحد تصفه گاز
ب- واحد جذب و تفكيك
ج- واحد گوگرد سازي
د- واحد كمپرسورها
ه- واحد آب، برق و بخار
و- واحد مخازن و اسكله بارگيري
پس از انقلاب اسلامي اين شركت توسط شوراي انقلاب ، ملي اعلام شد و هم اكنون تمام سهام آن متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي است.
ظرفيت هاي شركت در سال 1369 به شرح زير مي باشد:
1. پروپان 3700 بشكه/ روز
2. بوتان 1620 بشكه/ روز
3. گسولين طبيعي 2160 بشكه/ روز
4. گوگرد 436 تن/ روز

شركت سهامي پتروشيمي فارابي
شركت سهامي پتروشيمي فارابي (ايران- نيپون سابق) براساس مشاركت 50% بين شركت صنايع پتروشيمي و شركت هاي ژاپني ميتسوبيشي و نيشوايوايي در سال 1352 تاسيس شد.
مجمتع فارابي در بندر امام خميني و در نزديكي مجتمع رازي قرار گرفته و براي توليد دي‌او‌پي ماده نرم كننده پلاستيك و انيدريد فتاليك براي صنايع رنگ سازي و رزين احداث شده است.
كارهاي ساختماني فاز اول اين مجتمع در سال 1355 به پايان رسيده و بهره‌برداري از آن در اوايل سال 1356 آغاز شد.
محصولات اين مجتمع تماما در داخل مصرف شده و سوخت مورد نياز آن نيز از طريق شركت شيميايي رازي تامين مي شود.
اين كارخانه در اواخر جنگ مورد شديدترين حمله دشمن قرار گرفت و در سال 67 بازسازي قسمت هاي صدمه ديده آغاز و در سال 1368 به بهره برداري مجدد رسيد.
برق اين مجتمع از شبكه سازمان آب و برق خوزستان تامين مي‌شود.

شركت سهامي شيميائي پازارگاد
شركت سهامي شيميائي پازارگاد در نزديكي شهر آبادان واقع شده است.در ابتدا بخش خصوصي و صندوق بازنشستگي شركت ملي نفت به ترتيب 30% و 70% سرمايه مورد نياز آن را تامين نمودند تا اينكه در سال 1359 سهم بخش خصوصي هم به وزارت نفت واگذار شد.
واحدهاي شيميائي پازارگاد از سال 1342 تا قبل از جنگ تحميلي با توليد 6/4 هزار تن كلر و 3/5 هزار تن سود سوزآور، تامين بخشي از مصارف صنايع نفت، سازمان آب كشور، صنايع كاغذ سازي و ديگر واحدهاي توليدي را به عهده داشت. هم اكنون نيز اين كارخانه نياز 15 شركت عمده دولتي و 40 شركت خصوصي را تامين مي كند و از اين طريق سالانه از خروج 10 ميليون دلار ارز براي خريد اين محصولات جلوگيري مي كند. پس از دفع اشغال دشمن، كار بازسازي آن آغاز شد و با به كارگيري نيروهاي پتروشيمي آبادان كار بازسازي در سال 1364 به پايان رسيد و مورد بهره برداري قرار گرفت.
مواد اوليه مورد نياز پازارگاد عمدتا نمك است كه از طريق درياچه مهارلو شيراز و حوضچه هاي نمك بندر امام خميني تامين مي شود.

كارخانه پوليكا
كارخانه پوليكا در سال 1342 به صورت كارخانه اي نمونه جهت معرفي محصولات تهيه شده از PVC در كرج شروع به كار كرد.
مالكيت آن ابتدا به بنگاه پتروشيمي وابسته به وزارت صنايع تعلق داشت و بعدا در اختيار پتروشيمي آبادان قرار گرفت و در سال 1358 اين كارخانه به شركت ملي صنايع پتروشيمي واگذار شد.
كارخانه پوليكا با استفاده از ماده اوليه PVC كه مجتمع پتروشيمي آبادان توليد مي كند محصولاتي نظير لوله هاي خشك PVC، اتصالات لوله و تركيبات گرانولي مورد استفاده در صنعت كابل سازي، كفش سازي، لاستيك سازي و ... را مي سازد.
ظرفيت طراحي شده كارخانه ابتدا 4500 تن بود ولي با انجام طرح هاي توسعه‌اي، اين ظرفيت به 10100 تن در سال افزايش يافت.
لازم به ذكر است كه كارخانه پوليكا اولين واحدي است كه محصولات خود را به مهر استاندارد ممهور نموده است.

شركت سهامي كربن ايران
شركت كربن ايران در سال 1351 با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت كابوت امريكا و بانك توسعه صنعتي ايران جهت توليد دوده صنعتي تشكيل و در سال 1354 شروع به بهره‌برداري نمود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كليه سهام شركت كابوت توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي خريداري شد.
ميزان سرمايه شركت سهامي كربن ايران بالغ بر 821 ميليون ريال معادل 6/11 ميليون دلار است. ظرفيت اوليه اين كارخانه برابر با 16 هزار تن در سال بوده و طرح توسعه كارخانه به منظور افزايش ظرفيت به 21 هزار تن در سال 1356 به تصويب رسيد، تا اواخر سال 1357 كليه ماشين آلات مربوط به طرح توسعه از خارج دريافت و عمليات نصب در سال 1359 توسط كاركنان شركت پتروشيمي آبادان انجام شد، در حال حاضر توليد آن متجاوز از 21 هزار تن در سال است كه به مصرف صنايع لاستيك سازي كشور مي‌رسد.