ميهن دانلود با احترام به سليقه كاربران مذهبي و دين دار خود ، دست به جمعآوري تصاوير پس زمينه با كيفيت بالا با موضوع مذهبي زده است . اين تصاويرپس زمينه با موضوعات از قبيل نام مبارك الله ، حضرت محمد و... جمع آوريشده . فرمت تصاوير JPG بوده و سايز آنها مختلف است و سعي شده بالاترينسايز از هر تصوير قرار داده شود. گرافيك بسيار بالا و همچنين تنوع درتصاوير باعث شده اين مجموعه بسيار جذاب و مورد علاقه قرار گيرد . تصاويربا گرافيك بالا توسط طراحان حرفه اي طراحي شده است .