این اموزش در 22 صفحه بسیار کاربردی می باشد و به زبان فارسی و دارای عکس آموزشی است