نام: آموزش كامل نرم افزارHYSYS
تعداد صفحات : 121
زبان : فارسي

ويژگي ها: استفاده از اشكال و مثالهاي متعدد كه يادگيري را آسان و سريع ميكند.

اين هم از لينك دانلود:

http://fa.shimist.ir/software/43-software-training/91-learn-hysys