کنترل دورموتورهای الکتریکی و تاثیر آن بر بهینه سازی مصرف انرژی عنوان پایان نامهمفصل و منحصر به فردیست که در قالب مطالبی نو به بررسی شیوه های کنترل دورموتورهای جریان مستقیم و جریان متناوب و تاثیر آن بر بهینه سازی مصرفانرژی به صورت تئوریک و آماری و نیز بررسی درایوهای صنعتی ساخت شرکت پرتوصنعت می پردازد . از خصوصیات بارز این پایان نامه نو بودن و نایاب بودنمطالب آن می باشد .
این پایان نامه با ۲ فرمت word و pdf با فونتهای مورد نیاز برای دانلود قرار داده شده .برای دانلود (با استفاده از internet download manager) بروی صفحه راستکلیک کرده و دانلود همه لینکها را بزنید سپس لینک فایل مورد نظر ظاهر میشود