آحرین شماره این مجله معتبر در زمینه برق و الکترونیک جهت دانلود روی وبلاگ قرار گرفت.
Elektor Electronics Magazine October 2009
PDF | English | 88 pages | 13.1 Mb