آخرین نسخه منتشر شده مجله بسیار معروف Circuit Cellar جهت دانلود شما عزیزان روی وبلاگ قرارگرفت.
Circuit Cellar No.231 October 2009
PDF | ENG | 98 Pages | 15.3 Mb