اینجا چند تا پروژه مختلف براتون قرار دادم که امیدوارم استفاده کنین.
(در صورت نیاز رمز فایلها www.ir-micro.com است)
دما سنج با AVR
ساعت با AVR
قفل رمز پیشرفته با 8051 و AVR
دما سنج دیجیتال با سون سگمنت و AVR
متر دیجیتال (AVR)
چشمک زن با AVR
رقص نور با AVR