SketchUp Pro نام نرم افزاریقدرتمند در زمینه طراحی های سه بعدی برای ایجاد طرح های سه بعدی چند حالتهساختمانی می باشد. این نرم افزار قدرتمند که محصولی از غول دنیای اینترنتو یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده نرم افزار یعنی کمپانی
Google
می باشد به کاربران قابلیتهای بسیار زیادی را در زمینه ایجاد محیط های مجازی سه بعدی ساختمانی میدهد. در این نرم افزار کاربران می توانند اقدام به ساخت و طراحی ، ایجادتغییرات و ویرایش مدل های سه بعدی نمایند. همچنین از ویژگیهای دیگر این نرم افزار می توان به توانایی های نظیر ایجاد طراحی های 2بعدی ، ساخت مدل های هوشمند با قابلیت ایجاد نماها و زاویه های مختلف و... اشاره نمود.حجم : 32.64 مگابایت