به گزارش ايرنا خبرگزاري رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران، هكرهاي ايراني دو سايت اسرائيلي را مورد حمله قرار دادند.مطابق اين گزارش هکرهاي ايراني دو سايت دولتي رژيم صهيونيستي را که باپسوند دامنه gov.il بر روي شبکه جهاني اينترنت قرار داشت، هک کردند.
به گزارش ايرنا: «در صفحه هک شده اين سايت‌ها تصويري از رئيس ‌جمهور ايران قرار داده و نوشته شده است: "40 ميليون رأي براي انرژي هسته‌اي؛ ما بايدانرژي هسته‌اي داشته باشيم."»

آدرس سايت‌هاي هک شده www.dat.gov.il و www.religions.gov.il است.

گفتني است در لحظه ارسال اين خبر، سايت‌هاي مورد نظر به حالت عادي خود بازگشته‌اند.