با سلام.

شما با 2نرم افزار Bas Com یا Code Vision برای ربات ها می توانید برنامه بنویسید.:bouncy:

با بسکام می تونید با زبان بیسیک برنامه بنویسید و با کدویژن به زبان سی