پاورپینت آموزشی در مورد انکودر
دانلود پروژه: http://www.4shared.com/file/10894425...4/encoder.html