اطلاعیه شماره [1]:
انجمن مهندسی وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان [www.diau.ir] در رشته های شیمی، مکانیک، عمران، برق و کامپیوتر عضو فعال می پذیرد.. دانشجویانی که تمایل دارند به درخواست خود را به آدرس ایمیل eng.s.rezazadeh@gmail.com ارسال نمایند.