اگر مایل به طراحی دستگاه های کاربردیباشید معمولا تجربه ساخت آنها میتواند جذاب باشد به شرط آنکه در زمان ساختبا مشکلات کوچک و بزرگ و اشکالات ساختاری دستگاه روبرو نشوید . برای رهاییاز این مشکلات و هزینه ها بهترین راه استفاده از نرم افزارهای در جهتطراحی و شبیه سازی میباشد . تا به کمک آنها دستگاه های بهتر طراحی کرده ومعایب آنها را قبل از دست زدن به اقدان عملی برطرف کنید. برنامه Artas SAMیک برنامه بسیار ماثردر این زمینه است که علاوه بر امکانات خوب و قدرتبالا و آنالیز و بررسی دستگاه های که کمک زیادی به طراحی بهتر میکند دارایحجم کمی نیز بوده و میتواند بسیار قابل توجه باشد. SAM :Synthesis andAnalysis of Mechanisms (ساخت و انالیز دستگاه ها) یک برنامه کامپیوتریتعاملی است برای طراحی ، انالیز ( نیرو و حرکت) و بهینه سازی از اجزادلخواه دستگاه ها . دستگاه ها میتوانند هم به صورت خودکار و مرحله بهمرحله تولید شوند و هم به کمک اجزای پایه مثل میله ، چرخ دنده ، نوار وتسمه ، فنر و... دیگر ابزار آنها را بسازید . SAM تماما مراحل پیش پردازش، انالیز عددی و پس پردازش ها را انجام میدهد به عنوان شبیه ساز و صفحهرسم دوبعدی عمل میکند . این برنامه محیط ساده ای را با منو های انتخابعمودی به شما ارائه میکند . توابع ریاضی و هسته های آنالیز کمک میکند بادانش از اجزا بر مشکلات همیشگی طراحی دستگاه ها چیره شوید .آنالیز ناشی ازصورت بندی عناصر باعث می شود که بتوان حلقه های باز ، حلقه های بسته ،حلقه های چندگانه و همچنین مجتمع های وابسته طراحی کرد . همین طور اغلبدستگاه های مجتمع شامل چرخ دنده های زیاد و متوالی هست که با این برنامهبه راحتی میتوانید در چند دقیقه آنها را طراحی کنید . بخش طراحی خودکار وگام به گام به شما کمک میکند تا دستگاه های خاص را باهم ترکیب کنید .دستگاه جدیدی تولید کنید و البته این بخش برای شما تمام دارو رفع عیباشکالات و مائل دستگاه را تولید نمیکند و شما باید با تکیه بر دانش وتجربه خود و به کمک کتابها و همین طور تحلیل های برنامه مشکلات را حل کنید. در بخش مدل سازی هم این برنامه با مجموعه بزرگی از اجزای پایه مجهز شدهاست که به شما اجازه طراحی و آنالیز طیف بسیار وسیعی از دستگاه ها رامیدهد . در صورتی که حتی دانش زیادی هم در زمینه مکانیک ندارید میتوانیدبه کمک این برنامه فکر های خلاقانه خود را آزمایش کنید . در صورتی که بهطراحی ماشین آلات علاقه مند هستید حتما این برنامه را دانلود کنید

قابلیت های نرم افزار ARTAS SAM.v6:
-حجم بسیار کم در مقابل امکانات و قدرت بالا.
-طراحی بسیار ساده و در اختیار قراردادن تمام امکانات در منو های عمودی.
-طراحی به دو حالت خودکارو گام به گام و ساخت با وسایل و اجزای اولیه.
-داشتن قدرت آنالیز و بررسی بسیار بالا.
-دارا بودن مجموعه زیادی از اجزا و ابزار پایه برای طراحی خلاقانه شما.
-نمایان کردن اشکالات به صورت واقعی.
-شبیه سازی بسیار عالی.
-داشتن کتابخانه توابع ریاضی قدرت مند .
-کمک به شما در بهینه سازی دستگاه